جمعه ١١ تير ١٣٩٥ -

Previous
Next
  • ساختمان اداری و اورژانس و همچنین افزایش فضای فیزیکی بخش NICUبیمارستان امام خمینی(ره) شیروان توسط وزیر محترم بهداشت افتتاح شدند

    مشاهده ادامه مطلب ...
  • وزیر بهداشت در بازدید از بیمارستان 220تختخوابی در حال احداث شیروان پیشرفت فیزیکی این بیمارستان را خوب توصیف کرد

    مشاهده ادامه مطلب ...
  • کلینیک تخصصی شیروان ساعاتی پیش توسط دکتر سیدحسن قاضی زاده هاشمی افتتاح شد

    مشاهده ادامه مطلب ...